Museumhaven Spakenburg - Museumhaven Spakenburg

Onze visie en missie

Wat we doen

De Museumhaven gevuld met historische vissersschepen vormt al eeuwen het gezicht van Spakenburg. De schaal en relatieve ongeschondenheid van Spakenburg maakt dit monumentale ensemble uniek voor Nederland.

De toekomst van de Museumhaven van Spakenburg ligt in het koesteren en het proberen te behouden van het verleden, maar bovenal ook in het levend houden daarvan.

Onze stichting heeft als doel om de Museumhaven van Spakenburg, gevuld met historische vissersschepen, in haar levendigheid en ongeschondenheid te behouden voor de toekomst.


Botters-in-business

We gaan verdienmodellen voor onderdelen van de museumhaven ontwikkelen, waardoor deze minder afhankelijk worden van externe ondersteuning en subsidies. Deze verdienmodellen kunnen ontwikkeld worden voor particuliere eigenaren, beheerstichtingen, de musea, de visafslag, de werf, etc.. Dit kan ook in samenhang met de middenstand en horeca.

Museumhavenfonds

We hebben mede als doel om een onafhankelijk Museumhavenfonds op te zetten, deze duurzaam te vullen met middelen en vervolgens de verkregen middelen weer te bestemmen. Uit het fonds kunnen de diverse activiteiten ter behoud van de Museumhaven worden gefinancierd.

Educatie, vrijwilligers en opleiding

Door in te zetten op educatie willen we de kennis en vaardigheden borgen van de verschillende disciplines betrokken bij het bouwen, onderhouden en het gebruiken van de historische vissersschepen.

Beeldvorming, communicatie en marketing

We gaan de het geheel van de Museumhaven van Spakenburg promoten, vertegenwoordigen en verkopen. Hierbij moet de Museumhaven van Spakenburg als één gezicht naar buiten toe geprofileerd worden. Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor de beeldvorming naar de lokale inwoners.

Beheer- en instandhouding

We gaan de fysieke instandhouding van de vloot met historische vissersschepen stimuleren. We willen de uitvaart van te koop liggende schepen trachten te voorkomen en daarbij inzetten op de kracht van particulier eigenaarschap. Ook zetten we in op het behoud van de nog actief werkende historische botterwerf.

Word ook donateur

Voor de Museumhaven van Spakenburg

Bertina Hubertse

Hoe mooi is ons dorp met zijn prachtige haven, dat lijkt soms zo gewoon voor de inwoners, maar dat is het niet. Onze Museumhaven met historische schepen is heel bijzonder en mag nooit verloren gaan. Daarom zou iedereen die zich betrokken voelt bij ons mooie dorp en dat in stand wil houden, donateur moeten worden. Dat kost niet zoveel, maar brengt ontzettend veel op voor nu en in de toekomst. Gewoon doen dus!

Bertina Hubertse

Betrokken inwoner en donateur

Tim Kok

De museumhaven in Spakenburg is een lust voor het oog en geeft een uniek inkijkje in de historie van Spakenburg. Daarom ben ik heel blij te kunnen bijdragen aan het behoud van deze haven. We zouden allemaal te hulp moeten schieten!

Tim Kok

Inwoner en donateur

Hier zijn we mee bezig

Recente Projecten

Nieuwsberichten

Van de Stichting en de Museumhaven

€ 17.000 voor de Parels van Spakenburg!

Prachtige opbrengst voor het eerste vaatje nieuwe haring, bestemd voor de Stichting Behoud...

Read More

Goodiebags voor Botteropstappers

Citymanager Paul Hoogermolen overhandigde vanmiddag bij Museumhaven Spakenburg de eerste...

Read More

Interview met predikant Gertjan van Harten

De botters en de haven, een onmisbaar beeld voor ons mooie dorp. Toch is het behouden van deze...

Read More