Museumhaven Spakenburg -

Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg

Onze stichting heeft als doel om de Museumhaven van Spakenburg, gevuld met historische vissersschepen, in haar levendigheid en ongeschondenheid te behouden voor de toekomst.

Wij gaan daarvoor de museumhaven met historische vissersvloot beter onder de aandacht brengen bij de eigen inwoners en bij bezoekers. Door middel van educatie gaan we de kennis van het ambachtelijk onderhoud van en het varen met de historische vissersschepen borgen. We creëren betere financiële mogelijkheden voor het onderhoud van de historische vissersschepen en initiëren nieuwe en verbeterde verdienmodellen voor de haven en de vloot. Als het nodig is restaureren wij de historische vissersschepen om ze daarna weer te voorzien van nieuw (particulier) eigenaarschap.  Daarnaast zetten we samenwerkingen op tussen en met lokale partijen en met partijen op regionaal, nationaal en internationaal niveau om gezamenlijke en/of gemeenschappelijke doestellingen te bereiken.

Om onze ambities voor de komende jaren te verwezenlijken is het van belang om een stevige organisatie neer te zetten en om te focussen op het werven van donaties, sponsoring en fondsen. Belangrijk is dat daarbij het creëren van draagvlak bij de betrokken partijen en de inwoners van het eigen dorp voorop staat. De werving en inzet van vele vrijwilligers voor de stichting is daarbij onontbeerlijk.

De Botters

De Scheepswerf

De Visafslag